Registrácia Nordic Walking

Ďakujeme, kapacita bežeckého podujatia Kuchynský RUNdál 2018 bola naplnená na 100%.

Ďalšie registrácie sú nateraz uzavreté.