Propozície

KUCHYNSKÝ RUNdál 30.4.2022

Hlavný organizátor: Obecný úrad Kuchyňa

Organizačný tím:
Kemping Park Karpaty Kuchyňa
OZ Obehni Slovensko Bratislava
OZ DANUBE RUNNERS
OZ Kuchynské Bobre

Usporiadatelia:
Róbert Bujna, Peter Kučera, Edo Kovács, Jana Mária Obernauer, Juraj Ždiňák

Miesto a dátum konania:
Areál Kemping Park Karpaty Kuchyňa, okolitý les a turistické chodníky

Dátum:
sobota 30. apríl 2022 so štartom o 11:00 hod.

Disciplína:
trailový beh, lesné a turistické cesty okolie kempingu Park Karpaty Kuchyňa

 • 6 km tradičná trasa pre hobby runnerov
 • 12 km trailová challenge trasa pre trailových fajnšmekerov NOVINKA!!!!
 • 6 km Nordic walking po trase 6km okruhu. NW pretek je súčasťou bežeckého podujatia, preteká sa v technike s paličkami Nordic Walking

Trasy behu:
12 km | https://sk.mapy.cz/s/mesahehule
6 km | https://kuchynskyrundal.sk/mapa-behu/

Prezentácia:
29.4.2022 od 16 hod do 20 v areáli Kemping parku Karpaty
30.4.2022 od 8:30 hod. do 10:30 hod v areáli Kemping park Karpaty

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:30 – 10:30 hod Prezentácia bežcov
10:50 hod rozcvička bežcov
11:00 hod štart behu na 12 km
11:10 hod štart behu na 6 km
13:00 hod Vyhodnotenie
od 13:00 do 16:00 hod Občerstvenie, spoločensko-kultúrny program

K behu vás povzbudí rezká rocková hudba
Podujatie moderuje Luboš “Terry” Dupkala

Technické zázemie:
šatne a úschovňa v priestoroch Kemping parku Karpaty

Účastnícky limit: 350 bežcov
Účastnícky limit môže byť upravený na základe rozhodnutia organizátora, resp. na základe platných    epidemiologických a hygienických pravidiel.

Časový limit: 1,5 hodiny

Kategórie:
6 km trasa:
muži – ženy: hlavné kategórie do 39 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 40 – 49 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 50 – 59 rokov,
muži – ženy: kategórie veku nad 60 rokov

12 km trasa:
muži – ženy: hlavné kategórie do 39 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 40 – 49 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 50 – 59 rokov,
muži – ženy: kategórie veku nad 60 rokov

Nordic Walking:
muži – ženy: prvé 3 miesta, bez rozdielu veku

Štartovné:
20 € online cez https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=2272
24 € registrácia a  platba štartovného na mieste v deň podujatia  (v prípade že budú voľné štartovné)
( po vypísaní registračného formulára obdržíte email s presnými pokynmi ku platbe )

Štartovný balíček obsahuje:

 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • občerstvenie na trati
 • rýchla zdravotná a záchranná služba na trati a v cieli behu
 • občerstvenie v cieli behu – kulinárske špeciality Camping parky Karpaty, podľa Vášho výberu v registrácii na podujatie mäsko/vegie
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni
 • predajný stánok partnerov podujatia
 • fotografie a diplom k stiahnutiu zdarma
 • originálna účastnícka medaila

Prihlasovanie, registrácia bežcov:
online na stránke podujatia http://kuchynskyrundal.sk/registracia2022

bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

V prípade neuhradenia štartovného poplatku do stanoveného termínu, si organizátor vyhradzuje právo Vašu nekompletnú registráciu stornovať.

Po pripísaní úhrady na účet, alebo po uskutočnení platby kartou bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti :
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 22.4.2022 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. Oznámenie o neúčasti je potrebné vykonať zaslaním emailu na adresu info@kuchynskyrundal.sk

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne (emailom) najneskôr do 22.4.2022 Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi  (Meno, priezvisko, rok narodenia, email, telefón, dĺžka trasy (6/12km), klub (nepovinne), výberu jedla (mäsko/veggie).

Štartovné číslo preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Úkon preregistrácie (zmena bežca alebo trasy) je možná za poplatok 5 EUR. Požadovaná zmena bude po vykoná po prevode manipulačného poplatku na bankový účet organizátora SK6383300000002501413910.

Meranie časov a výsledky:
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a bude odovzdaní na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke www.sportsofttiming.sk  na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená  v priestore štartu a cieľa a na trase behu.

Opatrenia COVID-19:
V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia Covid-19 si bude vyžadovať  zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva   účasť pretekárov a sprievodcov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí. Pretekári a sprievodcovia sa budú musieť preukázať negatívnym  antigénovým alebo PCR testom na COVID-19 a dodržiavať všetky epidemiologické a hygienické opatrenia v priestore konania podujatia.

Organizátor zabezpečí pravidelnú dezinfekciu všetkých oficiálnych priestorov podujatia, dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk. Organizačné tímy  budú vybavené počas konania podujatia ochrannými rúškami a ochrannými prostriedkami.

Vstup do uzavretých priestorov podujatia bude minimalizovaný iba k vyzdvihnutiu štartových čísel, bude kontrolovaný, umožnení iba s rúškom resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest, po dezinfekcií rúk a pravidelnej dezinfekcii všetkých týchto priestorov.

Na štart budú bežci nastupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami.  Bežať budú môcť už bez rúška.

Upozornenia pre pretekárov:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Partneri podujatia:
Za podporu podujatia ďakujeme:

Obec Kuchyňa http://obeckuchyna.sk/
Camping park Karpaty http://www.campingparkkarpaty.sk/
Adventure park Karpaty http://www.adventureparkkarpaty.sk/
Event park Karpaty http://www.parkkarpaty.sk/kontakty

Kontaktné údaje:

OZ Obehni Slovensko
Tel:
0903 263 390            Email: info@kuchynskyrundal.sk