Propozície

KUCHYNSKÝ RUNdál 25.06.2023

Hlavný organizátor: Obecný úrad Kuchyňa

Organizačný tím:
Kemping Park Karpaty Kuchyňa
OZ Obehni Slovensko Bratislava
OZ DANUBE RUNNERS
OZ Kuchynské Bobre

Usporiadatelia:
Róbert Bujna, Peter Kučera, Edo Kovács, Jana Mária Obernauer, Juraj Ždiňák

Miesto a dátum konania:
Areál Kemping Park Karpaty Kuchyňa, okolitý les a turistické chodníky

Dátum:
Nedela 25. júna 2023 so štartom o 11:00 hod.

Disciplína:
trailový beh, lesné a turistické cesty okolie kempingu Park Karpaty Kuchyňa

 • 6 km tradičná trasa pre hobby runnerov
 • 12 km trailová challenge trasa pre trailových fajnšmekerov 
 • 6 km Nordic walking po trase 6km okruhu. NW pretek je súčasťou bežeckého podujatia, preteká sa v technike s paličkami Nordic Walking

Trasy behu:
12 km | https://kuchynskyrundal.sk/mapa-behu/
6 km | https://kuchynskyrundal.sk/mapa-behu/

Prezentácia:
24.6.2023 od 17 hod do 21 hod v areáli Kemping parku Karpaty
25.6.2023 od 8:30 hod. do 10:30 hod v areáli Kemping park Karpaty

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:30 – 10:30 hod Prezentácia bežcov
10:50 hod rozcvička bežcov
11:00 hod štart behu na 12 km
11:10 hod štart behu na 6 km
13:00 hod Vyhodnotenie
od 13:00 do 16:00 hod Občerstvenie, spoločensko-kultúrny program

K behu vás povzbudí rezká rocková hudba
Podujatie moderuje Luboš “Terry” Dupkala

Technické zázemie:
šatne a úschovňa v priestoroch Kemping parku Karpaty

Účastnícky limit: 400 bežcov
Účastnícky limit môže byť upravený na základe rozhodnutia organizátora.

Časový limit: 1,5 hodiny

Kategórie:
6 km trasa:
muži – ženy: hlavné kategórie do 39 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 40 – 49 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 50 – 59 rokov,
muži – ženy: kategórie veku nad 60 rokov

12 km trasa:
muži – ženy: hlavné kategórie do 39 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 40 – 49 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 50 – 59 rokov,
muži – ženy: kategórie veku nad 60 rokov

Nordic Walking:
muži – ženy: prvé 3 miesta, bez rozdielu veku

Štartovné:
24 € do 28.2.2023 online registrácia
Link pre registráciu: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2761&lng=sk
26 € do 13.4.2023 online registrácia
Pretekári s preukázaným trvalým pobytom v obci Kuchyňa majú nárok na 50% zľavu z aktuálneho štartovného, ktorú si môžu uplatniť pred registráciou zaslaním mailu organizátorovi.
28 € registrácia a platba štartovného na mieste

Štartovný balíček obsahuje:

 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • občerstvenie na trati
 • rýchla zdravotná a záchranná služba na trati a v cieli behu
 • občerstvenie v cieli behu – kulinárske špeciality Camping parky Karpaty, podľa Vášho výberu v registrácii na podujatie mäsko/vegie
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni
 • predajný stánok partnerov podujatia
 • fotografie a diplom k stiahnutiu zdarma
 • originálna účastnícka medaila

Prihlasovanie, registrácia bežcov:
online na stránke podujatia https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2761&lng=sk

bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

V prípade neuhradenia štartovného poplatku do stanoveného termínu, si organizátor vyhradzuje právo Vašu nekompletnú registráciu stornovať.

Po pripísaní úhrady na účet, alebo po uskutočnení platby kartou bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti :
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 7.4.2022 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. Oznámenie o neúčasti je potrebné vykonať zaslaním emailu na adresu info@kuchynskyrundal.sk

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne (emailom) najneskôr do 23.6.2023 Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi  (Meno, priezvisko, rok narodenia, email, telefón, dĺžka trasy (6/12km), klub (nepovinne), výberu jedla (mäsko/veggie).

Štartovné číslo preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Úkon preregistrácie (zmena bežca alebo trasy) je možná za poplatok 5 EUR. Požadovaná zmena bude po vykoná po prevode manipulačného poplatku na bankový účet organizátora SK6383300000002501413910.

Meranie časov a výsledky:
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a bude odovzdaní na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke www.sportsofttiming.sk  na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená  v priestore štartu a cieľa a na trase behu.

Pokyny pre bežcov:
Parkovanie je možné na označených úsekoch príjazdovej cesty a určených parkoviskách v obci. Parkovanie bude organizované dobrovoľníkmi. Dodržujte prosím ich pokyny.

Ochrana prírody: trasy behov sa nachádzajú v CHKO Malé Karpaty s 2.stupňom ochrany, území európskeho významu Kuchynská hornatina a chránenom vtáčom území Malé Karpaty, pre prosíme bežcov a všetkých účastníkov preteku, pohybovať sa len po vyznačených turistických trasách, zvýšiť svoju bezpečnosť a ohľaduplnosť na turistických trasách, správať sa zodpovedne a rešpektovať
ochranu životného prostredia.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomierua spracovanie výsledkov podujatia.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

Partneri podujatia:
Za podporu podujatia ďakujeme:
Obec Kuchyňa http://obeckuchyna.sk/
Camping park Karpaty http://www.campingparkkarpaty.sk/
Adventure park Karpaty http://www.adventureparkkarpaty.sk/
Event park Karpaty http://www.parkkarpaty.sk/kontakty
DANUBE RUNNERS https://danuberunners.sk/

Kontaktné údaje:
OZ Obehni Slovensko
Tel: 0903 263 390
Email: info@kuchynskyrundal.sk