Registrácia

Meno (povinné)

Priezvisko (povinné)

Rok narodenia (povinné)

Bežecký klub

Aktivita
BEHNordic Walking

Dĺžka trate
6 km12 km

Výber jedla
mäskovegetarián

Váš email (povinné)

Mobil (v tvare +421.....) (povinné)

Prihlásením sa na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí Kuchynský RUNdál 2019 podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.
Potvrdenie súhlasu

Súhlas - * Súhlasím s propozíciami behu, štartujem na vlastnú zodpovednosť. Pred odoslaním registrácie je potrebné tento súhlas vyjadriť zaškrtnutím políčka.
Potvrdenie súhlasu