Propozície

KUCHYNSKÝ   RUNdál 16.3.2019

Hlavný organizátor:
Obecný úrad Kuchyňa
Camping Park Karpaty Kuchyňa

OZ Kuchynské Bobre
OZ Obehni Slovensko Bratislava

Usporiadatelia:
Róbert Bujna
Peter Kučera
Jana Mária Obernauer, Juraj Ždiňák

Miesto a dátum konania:
Areál Camping Park Karpaty Kuchyňa, okolitý les a turistické chodníky

Dátum:
sobota 16.marec 2019, so štartom o 11:00 hod.

Disciplína:
6 km okruh – trailový beh, lesné a turistické cesty okolie Camping Parku Karpaty Kuchyňa
12 km trailový beh – 2 okruhy

6 km – Nordic walking po trase 6km okruhu. NW pretek je súčasťou bežeckého podujatia, preteká sa v technike s paličkami Nordic Walking

Trasa behu:
https://www.strava.com/activities/1183382520

Prezentácia:
16.3.2019 od 9:00 hod. do 10:30 hod v areáli kempu

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:
9:00 – 10:30 hod Prezentácia bežcov
11:00 hod Štart oboch pretekov
12:30 hod Vyhodnotenie pretekov
10:00 – 13:00 Hudobný program skupina Electric flash
od 11:00 do 14:30 hod Občerstvenie, spoločensko-kultúrny program

Podujatie moderuje Luboš „Terry“ Dupkala

Technické zázemie:
šatne a úschovňa v priestoroch Camping parku Karpaty

Účastnícky limit: 300 bežcov

Časový limit: 1,5 hodiny

Kategórie:
6 km trasa: muži – ženy – hlavné kategórie do 39 rokov, kategórie 40 – 50, 50 – 60, nad 60 rokov
12 km trasa: muži – ženy – hlavné kategórie do 39 rokov, kategórie 40 – 50, 50 – 60, nad 60

Nordic Walking – muži – ženy, prvé 3 miesta

Štartovné:

14 € do 28.2.2019

17 € od 1.3.2019 a  v prípade platby štartovného na mieste (v prípade že budú voľné štartovné)
( po vypísaní registračného formulára obdržíte email s presnými pokynmi ku platbe )

Štartovný balíček obsahuje:
– štartovné číslo, čip na meranie času
– občerstvenie na trase a v cieli behu
– účastnícku medailu a malé prekvapenie pre každého bežca v cieli

Prihlasovanie, registrácia bežcov:
– online na stránke podujatia http://kuchynskyrundal.sk/
– bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia
– Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

Platba štartovného:
Číslo účtu: SK6383300000002501413910

Pri platbe poprosíme do poznámky uviesť meno bežca + vygenerovaný VS.
Po pripísaní úhrady na účet bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti :
zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne na najneskôr do 12.3.2019 Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartovné číslo preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Meranie časov a výsledky:
Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená  v priestore štartu a cieľa.

Upozornenia pre pretekárov:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

* Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciach. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

Partneri podujatia:

Za podporu podujatia ďakujeme:

Obec Kuchyňa http://obeckuchyna.sk/

Camping park Karpaty http://www.campingparkkarpaty.sk/
Adventure park Karpaty http://www.adventureparkkarpaty.sk/
Event park Karpaty http://www.parkkarpaty.sk/kontakty
Ebikecamp http://www.ebikecamp.sk/
Standuppadluj http://www.standuppadluj.sk/
UFO http://www.u-f-o.sk/
Pretzelmayer víno http://www.pretzelmayer.sk/
Pivovar Sandorf http://www.sandorf.sk/

KONTAKTY

OZ Obehni Slovensko
Tel: 0903 263 390
Mail: info@kuchynskyrundal.sk